Select Page

Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“ кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, реализира  Проектни форуми во заедницата.

Ви благодариме за присуството и активното учество во Првата, Втората и Третата форумска сесија.

Четвртата форумска сесија ќе се одржи на 19.04.2023 (среда) со почеток во 10:00 часот, во просториите на ООУ „Дебрца“ с. Белчишта.

Вашето присуство на четврата форумска сесија е многу значајно за успешноста на форумот, бидејќи на На четвртата форумска сесија учесниците ќе одлучат кој проект ќе биде финансиран од вкупниот проектен фонд на УНДП.

Право на глас имаат само редовните учесници кои присуствувале на најмалку 3 форумски сесии.

Дневен ред четврта форумска сесија

                     Со почит:

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески