Select Page

Деновиве заврши првата фаза од реализација на годишната програма  за реконструкција/ рехабилитација на улици во населените места на територија на општината.

Во Првата фаза беа опфатени селта Требеништа, Ботун и Белчишта каде што се изврши прочистување на вегетација,тампонирање и асвалтирање на три улици во наведените села

Општина Дебрца продолжува  со реализација согласно Годишната програма  каде ќе бидат изградени или реконструирани / рехабилитирани улици во повеќе села, како и крпење на ударните дупки на асфалтните коловози каде има потреба според проценка на стручните служби во општината