Select Page

Волонтери претставници од општина Дебрца, ЈКП Дебрца, преставници од Пивара Скопје преку брендот СКОПСКО, ќе одржат акција за чистење која е организирана од Пивара Скопје преку брендот СКОПСКО и Пакомак, Акцијата е предвидено да се одржи во село Волино на 28.07.2023 година со  почеток  во 9и 30 часот на потегот од мостот на каналот на река Сатеска, на патот Волино – Мешеишта до мостот на патот Волино-Требеништа и селскиот плоштад .

 

Линк за пријавување на акцијата https://csr.skopsko.mk/form