Select Page

Деновиве започна санацијата на кровната конструкција на домот во село Врбјани

Со санацијата е предвидено  појачување на кровната конструкција, замена на летви и замена на ќерамиди.

Вкупната вредност на работите изнесува 432.470 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Дебрца за 2023 година.