Select Page

Се одржа третата работилница посветена на тема: ЕКОСИСТЕМСКИ УСЛУГИ – СНАБДУВАЧКИ УСЛУГИ ОД БЕЛЧИШКО БЛАТО И НАЧИНИ ЗА НИВНА ПРОЦЕНКА. Работилницата ја отвори проектниот координатор Ѓоко Зороски, а по излагањата на проф. д-р Сашо Трајановски, биолог и Константин Здравески м-р по економски науки, беше отворена дискусија со претставници од Општина Дебрца и локални жители. Следуваат уште две работилници на кои крајно ќе се изврши идентификација на екосистемските услуги од Белчишко Блато (Сини Вирој) и процени нивната вредност.