Select Page

Владата донесе одлука за распределба на средства за проектот за подобрување на водната инфраструктура на општините во Македонија, со која средствата од заемот во износ од 50.000.000 евра, обезбедени од Европската инвестициона банка се распределуваат на општините, како неповратни/ грант средства.

Со одлуката на општина Дебрца се распределуваат вкупно 537.644 евра.

Одобрените средства општината ќе ги искористи за аплицираниот проект- изградба на секундарна/ улична канализациона мрежа во село Требеништа.