Select Page

Деновиве е извршено прочистување на  депонијата од инертен одпад и градежен шут на влезот на село Волино покрај каналот на река Сатеска, Истата е формирана од несовесни жители кои и покрај апелите веќе подол временски период депонираат огромни количини на инертен одпад и градежен шут кој ја нагрдува сликата на целокупниот простор и ја загадува животната средина како и река Сатеска.

Прочистувањето го изврши фирмата Маркоски К 73 ДООЕЛ Струга и Благодарност до нив!

 

Овојпат не апелираме, туку предупредуваме дека во иднина кон сите прекршители ќе бидат поднесувани пријави за изрекување на санкции,согласно прописите за заштита на животната средина и природата.