Select Page
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Мешеишта
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Подмоље
  • Косење на крајпатната вегетација во Издеглавје -Слатино -Сл.Чифлик- Оздолени –Сошани
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Ново Село
  • Чистење на просторот од Манастирот Свети Илија во Песочан