Select Page

Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“-фаза2  кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, ќе ја реализира  петтата форумска сесија од проектот.

На петтата форумска сесија  учесниците на форумот ќе имаат можност да се запознаат со постигнатите резултати и реализацијата на избраниот проект – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа и останатите проекти и препораки од форумот кои тие ги избраа за најприоритетни за реализација.

Петтата форумска сесија ќе се одржи на 24.01.2024 (среда) со почеток во 12:00 часот, во салата на Советот на Општина Дебрца с. Белчишта.

Вашето присуство на петтата форумска сесија е многу значајно за успешноста на форумот, и завршување на проектните активности.

Дневен Ред

 

     Со почит:

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески