Select Page

Започнаа активностите за изработка  на Студија за стратешки развој на екотуризмот во Општина Дебрца. За таа цел е изработен Анкетен Прашалник – за туристи и посетители и за локалните жители на Општината

Прашалникот е анонимен. Сите информации обезбедени од Вас ќе бидат доверливи и ќе се користат само за општа статистичка анализа. Секој ваш одговор ќе биде многу важен и корисен за истражување.

Ова истражување служи како основа за изработка на Студија за стратешки развој на екотуризмот во Општина Дебрца.

Линк за влез до прашалникот:

1.За туристи и посетителиhttps://docs.google.com/forms/d/1IyoqkIHFhiyteMSrYC1HQZAwZAyo-qno-at40B19kaU/edit?ts=65bcf7da

 

  1. За локални жители на Дебрцаhttps://docs.google.com/forms/d/1Izc-ZHJ0Q3HOkdWwkcvljZzfN2OhUlsPFVuKFwwgpwM/edit?ts=65bcf2ea