Select Page

Јпкд Дебрца ги известува граѓаните на Дебрца дека Јпкд Дебрца ги премести канцелариите во Мешеишта (од времен карактер), од 26.02.2024 година барањата, пријавувањето на дефеци може да се поднесуваат во Мешеишта или на контакт  тел:075/358-425 или на mail: komunalecdebrca@hotmail.com.