Select Page

Денес во општина Дебрца се одржа работилница под наслов “Белчишко Блато во нашите срца “ проект кој го финансира Регионалниот еколошки центар (РЕЦ), а го реализираат еколошкото друштво “Грашница” и општина Дебрца.. Свое обраќање на работилницата имаше и градоначалникот Ногачески.  Тој го потенцираше значењето на Блатото како извонредно природно наследство, потребата од негова заштита, како и потребата за негово искористување во функција на руралниот туризам.
Целта на Проектот е да се обезбеди оддржливо управување со Белчишкото блато и да се подготви План за зачувувување на блатото.