Select Page

Општина Дебрца, ЈКП ,Дебрца” и ООУ ,,Дебрца” ќе бидат дел од  акцијата   за собирање и чистење на отпад  Во организација на “МЕН EНД МАУНТЕН”, Заедно со Пивара Скопје и ПАКОМАК, со поддршка од Нула Отпад.

Aкција  ќе започне на 17.05.2024 година  во 10:00 часот  во село Мешеишта ќе се собира отпад пред Училишниот двор на  ООУ,, Дебрца”и пред  Административната зграда на ЈКП Дебрца како и ќе се изврши собирање на отпад на главната улица која  води до Училишната зграда.

Групите ќе бидат составени од Учениците на ООУ,, Дебрца” Наставниците, техничкиот пероснал на ООУ,,Дебрца” и Дел од Администрацијата  на Општина Дебрца.

 

Собраниот отпад ќе биде подигнат од страна на ЈКП ,, Дебрца “ и соодветно депониран.