Select Page

Во тек е реконструкција на објект (поранешна продавница) во село Ботун, со реконструкцијата е предвидено промена на кров,промена на стара дрвена дограма со нова ПВЦ дограма, изградба на санитарни чворови, промена на електрична и водоводна инсталација,поставување на ново осветлување во објектот, целосно уредување на внатрешни простории и подови.

По завршување на реконструкцијата објектот се предвидува да биде издаден како деловен простор за (продавница) и дел од објектот ќе биде наменет за потребите на жителите на село Ботун за одржување на состаноци и собири.