Select Page

Во село Оровник започнаа работите за реконструкција на спортскиот полигон.

Ќе се изврши санација на заштитните огради,ново рефлекторско осветлување,како и набавка на кошаркарски табли и обрачи.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година.