Select Page

Во село Злести завршен е проектот за уредување на дел од централното селско подрачје.

На местото од руината на дел од селскиот дом изграден е модерен мултифункционален спортски полигон.

Извршена е санација на споменикот во центарот на селото.

Вкупната вредност на работите изнесуваше 3.998.672 денари,од кои 2.500.000 ги обезбеди Бирото за регионален развој,Програма за развој на подрачја со специфични развојни потреби, а 1.498.672 денари се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца за 2024 година.