Select Page

Започна  со реализација  уште еден инфраструктурен проект-реконструкција на административната зграда на општината во село Белчишта /втора фаза.

Целосно ќе биде реконструирана големата сала,приземјето,санитарните чворови и административните простории,електричната и инсталацијата за информатичка технологија,како и надворешната фасада од две страни.

Вкупната вредност на проектот изнесува околу 5 милиони денари,а проектот се имплементира преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Програма за регионален рамномерен развој за 2024 година.