Select Page

Во село Сошани започнаа активности за тампонирање на патот од центарот на селото до црквата “Св Никола Талалеј”, во должина од околу 1 км.

Тампонирањето го врши фирмата “Бис” Охрид,а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година.