Select Page

На седницата одржана на ден 15.03 2018 година, Советот на општина Дебрца ја усвои Завршната сметка на Буџетот на Општина Дебрца за 2017 година.