Select Page
ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир оствари работн посета на Општина Дебрца

ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир оствари работн посета на Општина Дебрца

Денес градоначалникот Ногачески, беше домаќин на Амбасадорот на Делегацијата на ЕУ во Македонија, Г-дин Дејвид Гир,кој беше во работна посета на општина Дебрца.
На средбата градоначалникот го запозна евроамбасадорот со личната карта на општината,нејзиното природно и културно историско наследство, нашите заложби општината да прерасне во високорангирана еко туристичка дестинација,со акцент на развојот на зелената економија ,руралниот туризам и производството на здрава храна.
Гостинот го информирав за тековните и идните проекти, за можностите за развој, предизвиците со кои се соочуваме како локална самоуправа.
На средбата стана збор и за проектите реализирани во општината со средства од претпристапните фондови на ЕУ,особено потенцирајќи ги грантот на ЕУ за рурална инфраструктура, кој беше искористен за изградба на две улици во село Мешеишта и набавка на механизација за потребите на јавното претпријатие, conse pp проектот финансиран од Програмата за прекугранична соработка Македонија-Грција, во чии рамки е адаптирана зградата на идниот изложбен центар на Белчишкото Блато во село Белчишта и проектот “Нови можности за безбеден авантуристички зимски туризам”, финансиран од Програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија, во чии рамки е адаптирана Планинската куќа во село Брежани.
И во оваа прилика до евроамбасадорот изразив голема благодарност за досегашната поддршка,при што заеднички констатиравме дека искористувањето на претпристапните фондови на ЕУ е важно за евроинтеграциите на нашата земја, а уште повеќе за општина Дебрца која е со ограничени финансиски ресурси, со оглед на тоа што парите кои се користат од овие фондови се инвестираат во конкретни проекти, кои го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните.
Ја потенциравме определбата нашата соработка да продолжи и на идни проекти од интерес на граѓаните,а за што како општина сме подготвени со конкретни проекти. – изјави градноачалникот Ногачески, по средбата со Евроамбасадорот.
Евроамбасадорот оствари средба и со членовите на Советот на општината,невладини организации,а имаше и средба со граѓани.
ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир во работна посета на општина Дебрца

ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир во работна посета на општина Дебрца

Шефот на Делегацијата на Европската Унија, Н.Е Давид Гир, во понеделник 03.04.2023 година ќе биде во целодневна работна посета на општина Дебрца. За време на посетата покрај работна средба со градоначалникот Ногачески и Членовите на Совет на Општина Дебрца, предвидено е и посета и промоција на претходно реализираните проекти кои се поддржани од страна на Европскат Унија.

Во попладневните часови амбасадорот исто така ќе оствари и непосредни средби со НВО и граѓаните на општина Дебрца.

 

Oфицијално отворен новиот Изложбен центар на Белчишкото блато

Oфицијално отворен новиот Изложбен центар на Белчишкото блато

Денес во Белчишта со пригодна свеченост и официјално беше отворен новиот Изложбен центар на Белчишкото блато.  Новата зграда беше реконстуирана со грант во рамките на пограничниот проект помеѓу Грција и Македонија под работен наслов „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – CONSE PP“.
Пред свеченоста градоначалникот Ногачески имаше свое поздравно обраќање каде уште еднаш ја потенцираше важноста и значењето на ваквите погранични проекти, особено ја нагласи благодарноста до Европската унија што овој проект го препозна како еден од најуспешните проекти и даде можност за афирмација на еден од најзачуваните блатни системи во Македонија – Белчишкото блато.
Во овој Проект општина Дебрца е партнер заедно со Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област “Јасен” и Шумарскиот факултет, од македонска  страна и општина Терми и националната организација за земјоделски науки “Деметер” Солун,од грчка страна.
Проектот е финансиран од Европската Комисија, Interreg IPA-Cross Border Cooperation Programme MK GR ( 85 % ) и Министерството за локална самоуправа на РМ ( 15 % ).
Целта на Проектот беше да се обезбеди одржливо управување со заштитените области, екосистемите и биодиверзитетот.
-Со Проектот за општина Дебрца обезбеди вкупно 219.555,79 ЕУР, кои се искористија за повеќе проектни активности, како што се:
-подготовка на оригинални слики и видеа од локална флора во Белчишкото Блато, развој на мобилна андроид апликација и реконструкција на објект во село Белчишта и негова адаптација во изложбен објект / музеј за флората на Белчишкото Блато.
Во својот говор градоначалникот Ногачески посебно го истакна задоволството што и општина Дебрца е партнер во овој проект и дека истиот е во функција на заложбите Дебрца ( во случајов Белчишкото Блато “Сини Вирој” ) да прерасне во атрактивна еко туристичка дестинација.
Ова е прв проект од прекугранична соработка во кој учествува општина Дебрца и преку кој се стекна со нови искуства во процесот на аплицирањето и имплементација на ваков тип на европски проекти.
Завршен настан на проектот „Подобрување на заштитата на природните растенија во погранични области“ – Conse PP.

Завршен настан на проектот „Подобрување на заштитата на природните растенија во погранични области“ – Conse PP.

Општина Дебрца, со задоволство Ве поканува да учествувате во Финалниот Настан на проектот „Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област – CONSE PP“.

Финалниот настан ќе се одржи на 11 јули 2022 година, со почеток во 10.00 часот, во просториите на Општина Дебрца.

Учесници на финалниот настан ќе бидат и претставници на останатите партнери во проектот, односно од Грција претставници на Институтот за одгледување на растенија и генетски ресурси (ПП1), Општина Терми (ПП2), и од Северна Македонија претставници од Општина Дебрца (ПП3), Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменската област – ЈАСЕН, како и Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Ханс Ем, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Агендата за финалниот настан е во прилог на оваа покана.

 

Подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓуграничната област

АГЕНДА ЗА ФИНАЛЕН НАСТАН

Дате: 11 јули 2022 година _ Просторија: Изложбен центар, Општина Дебрца

Време Тема
10.00-10.10 Регистрација на учесници
10.10-10.30 Поздравни говори

Г-дин Зоран Ногачески, Градоначалник на Општина Дебрца

Д-р Елени Малупа, Истражувачки директор и Проектен координатор, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

Г-дин Новица Зечевиќ, Директор на ЈАСЕН

Д-р Кирил Сотировски, Декан, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Претставник од Општина Терми

Технички секретаријат, Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”

10.30-11.45 Проектот Conse-pp

–        Conse-pp: Ex situ конзервација на приоритетните растенија во меѓуграничната област на Грција и Република Северна Македонија  

Д-р Елени Малупа, Истражувачки директор и Проектен координатор, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

 

–        Дефинирање на приоритетните растенија за конзервација во меѓуграничната област на Грција и Република Северна Македонија  – Преглед на собраните ботанички колекции и утврдените закани/ризици

Д-р Никос Кригас, Истражувач, Ботаничар, Институт за одгледување на растенија и генетски ресурси, Грција

 

 

–        Резултати на проектот во Република Северна Македонија

Д-р Ивана Јанеска Стаменковска, Проектен менаџер, Општина Дебрца

 

Ботанички парк во Кардиа

Ана Винга, Проектен менаџер, Општина Терми

11.45-12.00 Кафе пауза
12.00-12.30 Тура низ Изложбениот објект
12.30-13.00 Дискусија и затворање на настанот
13.00 Коктел
Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување

Работилница: Белчишко Блато како заштитено подрачје,воспоставување и ефективно управување

Четврток и петок (5-6- Мај) во новите простории од “Изложбениот центар на Белчишкото блато” во с.Белчишта ќе се одржи работилницата во рамките на проектот „Зачувување на Белчишко Блато со ангажирање на општина Дебрца и локалните чинители“, кој започна на 1 јуни 2020 г. и ќе трае до 31 мај 2022г. Целта на проектот е изработка на студија за валоризација на природните и социо-економските
вредности на блатото за прогласување на блатото за заштитено подрачје, теренски истражувања и
јакнење на свеста на локалното население за придобивките и значењето на блатото. Проектот е
финансиран од Критичниот еколошки партнерски фонд (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) –
кои го препознаа блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата на нашата
држава.

Агенда за 5 мај (четврток)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид и обраќање од претставник од Општина Дебрца
10.35 – 10.55 ч. Остварување на заштитата на живеалиштата и екосистемите: состојби на
зачуваност, мерки за зачувување и заштита, еколошки значајни подрачја
10.55 – 11.15 ч. Категоризација на заштитени подрачја
11.15 – 11.35 ч. Начин на прогласување на заштитено подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска

Агенда за 6 мај (петок)

10.30 – 10.35 ч. Вовед во работилницата, Ѓоко Зороски, Здружение за екологија и туризам
„Екотуризам 2016“, Охрид
10.35 – 10.55 ч. Планови за управување со заштитени подрачја
10.55 – 11.15 ч. Режим на заштита на заштитени подрачја: зонирање
11.15 – 11.35 ч. Должности на сопствениците, односно корисниците кон заштитеното
подрачје
11.35 – 12.00 ч. Отворена дискусија
12.10 – 13.00 ч. Закуска

Проектна ретроспектива за 2021 година

Проектна ретроспектива за 2021 година

Последните денови од годината вообичаено се прави ретроспектива на тоа што сме оствариле во годината што изминува.
Наша констатација е дека голем дел од планираните проекти успешно ги реализиравме.
Дел од проектите останаа незавршени поради се уште присутната ковид криза и фактот што во последниот квартал од годината беше изборната кампања и локалните избори.
➡Преглед на дел од реализираните проекти во 2021 година:
👉санација на балон салата во село Требеништа и изработка на акрилна подлога на тениското игралиште -175.000 денари, буџет на општина,
👉санација на внатрешниот дел од старата училишна зграда во село Песочани (замена на старите прозори и врати со ПВЦ столарија, малтерисување на оштетените делови од внатрешните ѕидови, молерисување, поставување на ламинат, електрична инсталација, санација на влезна скала), вредност 303.897,00 денари, Буџет на општината,
👉монтажа на нов котел за парно греење во ПОУ с.Лешани, донација на фирмата Милкуз Дооел Охрид,
👉изведба на индивидуални приклучоци на канализационата мрежа во село Волино, вредност 2.360.000 денари, буџет на општина Дебрца,
👉санација на дел од старата училишна зграда во село Слатино (санација на кровната конструкција, три простории во објектот, надворешната врата и прозорци и предната надворешна фасада) и отворање на Спомен соба за Игор Костески, македонски бранител, припадник на Баталјонот за специјални намени „Волци“ при АРМ, учесник во воениот конфликт во Македонија во 2001 година, вредност, буџет на општина,
👉комплет спортска опрема и фудбалски топки за ФК Слатино, вредност 60.000 денари, буџет на општина,
👉набавена е приклучна механизација – мулчер, кој се приклучува на ровокопач и првенствено ќе се користи за чистење на вегетацијата околу општинските и пристапните патишта, вредност 355.950,00 денари , Буџет на општината
👉набавено е специјално возило за комунален отпад, вредност 1.180.000 денари, буџет на општина,
👉реконструкција и пренамена на старата училишна зграда во с. Брежани во планинарски дом, вредност 80.000 евра, ИПА Програма за прекугранична соработка Македонија-Албанија,
👉уредување на дел од централното подрачје во село Оздолени (санација на просторот околу споменикот во центарот, санација на постоечки бетонски скали и парапети, спомен обележјето, поставување на 60 м2 бекатон плочки, поставување на метална настрешница ), вредност 327.500 денари, Буџет на општината,
👉реконструкција на кровот на селскиот дом во село Лактиње, вредност 549.750 денари, Буџет на општина Дебрца,
👉реконструкција на кровот на објект на месна заедница село Ново Село, вредност 412.480 денари, Буџет на општина Дебрца,
👉Санација на спомен обележјето во центарот на селото. Лактиње, вредност 30.000 денари, буџет на општина,
👉изградба на доводниот цевковод во должина од 730 метри, набавка и монтажа на пумпна станица, електрична енергија и ставање во функција на новиот извор-бушотина за водоснабдување во село Требеништа, вредност 2.824.211 денари, буџет на општина,
👉уредување на улица во село Белчишта- изградба на тротоар со ширина од 1, 5 метри, на влезната улица во село Белчишта, на потегот од мостот на Голема Река до центарот на селото, во должина од 470 метри, вредност 1.559.706 денари, Програма за развој на села,
👉доизградба на фекална канализација за село Волино, во должина од околу 500 метри,вредност 2.608.375, Програма за развој на подрачја со специфични развојни потреби,
👉санација на спомен чешмата во Сливовски Анови, вредност, 235.762 денари, буџет на општина,
👉тампонирање на пат до црква Св.Петка, во село Требеништа, во должина од 1 км, вредност 944.000 денари, буџет на општина,
👉тампонирање на пат во местност Рибница, во село Оровник, во должина од 1 км, вредност 1.161.665 денари, АФПЗРР,Буџет на општина,
👉завршени се најголемиот дел од индивидуални водоводни приклучоци за домаќинствата во Слатински Чифлик, вредност 162.000, буџет на општина,
👉партерно уредување на платото пред црквата “Св.Никола” во село Брежани ( поставени 200 м2 бекатон плочки, 40 метри рабници и бетонски плочки над камена ограда, во должина од 67 метри) и уредување на платото пред црква Св.Јован Крстител, село Белчишта, 240 м2 бекатон плочки, вредност 468.637 денари, буџет на општина,
👉зафаќање на вода за наводнување и уредување на каналот за наводнување во село Годивје ( изграден зафат на устието на каналот за наводнување, поставени се 140 метри цевки и изграден канал со решетки, во должина од 30 метри, вредност 700.000 денари, буџет на општина,
👉осветлување на центарот со лед рефлектори и проширување на јавното осветлување во село Злести, вредност 50.000 денари, буџет на општина,
👉уредување и чистење на диви депонии ( кај фудбалското игралиште во село Лешани,кај мостот на реката Сатеска,на патот Волино-Требеништа и патот Волино-Мешеишта, во местност Селиште, Белчишта) ,
👉изградба на одводни канали и пропусти на улици во село Арбиново и село Велмеј,
👉Ставено во функција осветлувањето на новоизграденото спортско игралиште во село Лешани,
👉Континуирано чистење на крајпатната вегетација и снег на општинските патишта и улици,
👉чистење на централното речно корито во село Требеништа,
👉обезбедување на електрична енергија до местноста “Св.Варвара”,село Требеништа, каде е поставено православното обележје-крст и проширување на јавното осветлување во повеќе населени места,
👉пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта до вливот во Матицата на Белчишкото Блато и чистење на речното корито во центарот на селото,
👉Започнавме со реконструкција на фудбалското игралиште во с.Мешеишта,вредноста на договорот е 1.359.537 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината,
👉извршивме осветлување на црква Св.Илија, село Лактиње,
👉се реализира проектот: “Дебрца-неизгаснати огништа” ( изготвени 6 документарно-патописни репортажи под рaботен наслов „Патуваме низ Славна Дебрца“, документарен филм за Дебрца и романизирана историска повест / книга, вредност 180.000 денари, буџет на општина.