Select Page
Поставени се три современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велмеј, Лешани и Злести

Поставени се три современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велмеј, Лешани и Злести

Денес, во рамките на проектот ” Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам” реализирана е уште една проектна активност.

Поставени се три современи настрешници за автобуски стојалишта во селата Велмеј, Лешани и Злести

Проектот се реализираше во рамките на Програмата за прекугранична соработка Македонија-Албанија,а партнери беа Црвениот Крст ОО Охрид,општина Дебрца и Алпинистичкото друштво Патагонија,од македонска страна и општина Грамш, од Албанија.

Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”

Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”

Општина Дебрца, објавува Јавен повик за пријавување на интерес за изнајмување и менаџирање со “Планинска Куќа Брежани”.

Сите заинтересирани правни и физички лица (агенции, тур оператори, туристички водичи и др.) можат да се обратат во општина Дебрца, секој работен ден од 8:00 – 15:00 часот за подетални информации во врска со јавниот повик заклучно 17.12.2022 година.

Лице за контакт:

Ангел Секулоски

E: asekuloski@gmail.com

M: +389(0)78236060

W: +389(0)46286855

Планинската куќа е лоцирана во планинското село Брежани, сместено во пазувите на Илинска планина, во општина Дебрца, на триесет километри одалеченост од градовите Охрид, Струга и Кичево. Располага со  дваесет легла , современи бањи и кујна, греење, ладење.

Реконструкцијата на старата училишна зграда во селото Брежани и нејзина адаптација во Планинска куќа беше реализирана во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од Европската Унија преку програмата за прекугранична соработка со Албанија.

Фотографии во прилог:

Завршен настан на проектот “Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам”

Завршен настан на проектот “Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам”

На денешниот завршен, свечен настан беа презентирани сработените активности од проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“ .

Проектот во изминатите три години го реализираше Црвен крст Охрид, во партнерство со општините Дебрца и Грамш од Албанија и Алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид, а е финансиран од Европската Унија, Програма за прекугранична соработка Македонија-Албанија и Министерството за локална самоуправа.

Општина Дебрца беше еден од партнерите во проектот со кој доби современ, планинарски дом со 20 легла, опрема за делување во зимски услови и сигурност на посетителите со формирањето на Планинската спасителна служба за регионот.

Градоначалникот Ногачески  во свето пригодно обраќање уште еднаш потенцира дека проектот е значаен од аспект на тоа што е во целосна корелација со визијата Дебрца да прерасне во извонредна туристичка природна дестинација, затоа што Дебрца со своето природно богатство, која е дел од светското природно наследство, со сите планински масиви кои ги поседува е природно предодредена за развој на зимскиот авантуристички туризам. Токму затоа сите реализирани активности во рамките на проектот беа во таа насока.

Кога зборуваме за развој на зимскиот авантуристичкиот туризам, треба да се има услови за развој и на безбеден туризам. Во наредниот период сите ние општините од овој регион треба да ги поддржиме сите активности на ПСС и тој Меморандум за соработка кој го потпишавме не треба да остане само на хартија, туку треба да го преточиме во практика.

👉а нас проектот покрај конкретни бенефити, индирекно придонесе и за јакнење на нашите капацитети во процесот од апликација до реализација на проектите од прекуграничната соработка.

Уште еднаш ја изразив големата благодарност до Делегацијата на ЕУ и Министерството за локална самоуправа кои ги обезбедија финансиските средства за имплементација на проектот, како и до сите партнери со кои заедно ги реализиравме проектните активности.

Покана за свечен настан по повод завршувањето на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“

Покана за свечен настан по повод завршувањето на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“

Почитувани,

Со особена чест и задоволство, Ве покануваме да присуствувате на свечен настан по повод завршувањето на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ, Програма за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за Локална самоуправа на Република Северна Македонија.

Проектот е реализиран од страна на Црвен крст Охрид, во партнерство со општините Дебрца, РСМ и Грамш, Албанија и Алпинистичкиот клуб ПАТАГОНИЈА Охрид. Во текот на три годишната имплементација се реализираа бројни инфраструктурни активности за развој на авантуристичкиот туризам, како и активности за подобрување на капацитетите на тимовите за спасување во прекуграничниот регион. Настанот ќе се одржи во просториите на Оперативниот Центар на Планинската спасителна служба во Охрид, ул. Кленоец бр 2А, со почеток од 12:00 ч, на 26 Октомври, 2022 година.

Поради подобра организација на настанот, Ве молиме да го потврдите Вашето присуство и бројот на претставници од Вашата организација/институција, најдоцна до 15:00 часот, во петок 21.10.2022 година, на e-mail: ohrid.ipa2cbc@gmail.com Во очекување на Вашето ценето присуство,

 

АГЕНДА

Време
11:30 – 12:00 Пристигнување
Поздравни говори
12:00 Г-дин Сашо Точков, Претседател на Црвен крст Охрид
12:05 Г-ѓа Мариа Канелопулу, Прв Советник, Раководител на сектор за
економски прашања, градење институции, прекугранична соработка
12:15 Претставник од Министерството за локална самоуправа на РСМ
12:20 Претставник од Државната агенција за стратешко планирање и
придружна координација од Албанија
12:25 Г-дин Кирил Пецаков, Градоначалник на Општина Охрид, РСМ

12:30 Г-дин Зоран Ногачески, Градоначалник на општина Дебрца, РСМ

12:35 Г-дин Клодијан Таче, Градоначалник на општина Грамш, Албанија
Изјави за медиуми
12:50 – 13:20 Презентација на проектните резултати
Антонио Додевски, Раководител на проект

13:30 Коктел

Со почит,

Проектен тим

Свечено отворена “Планинска куќа Брежани”

Свечено отворена “Планинска куќа Брежани”

Вчера во Брежани свечено ја отворивме “Планинската куќа Брежани”.
Објектот беше реконструиран во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ, Програма за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за локална самоуправа ,а имплементиран од партнерите: ОО Црвен Крст Охрид Алпинистичко друштво Патагонија Охрид и општина Дебрца, од македонска страна и општина Грамш, од албанска страна.
Дебрца со своето природно и културно наследство кое е дел од заштитеното подрачје на УНЕСКО, Дебрца со сите овие планински масиви коишто ги има почнувајќи од Караорман преку Славеј Планина, Мазатар и Илинска Планина е извонредно погодно подрачје за развој на сите форми на алтернативен туризам вклучително и планинскиот, зимскиот и авантуристичкиот туризам. Токму затоа овој проект кој го реализираме заедно со нашите партнери на некој начин е во корелација со нашата визија, Дебрца да прерасне во една извонредна туристичка природна дестинација.
Еден од предусловите за такво нешто е да има и безбеден туризам. Токму затоа и во рамки на овој проект се обезбедени специјално возило и специјална опрема за спасување во зимски услови и секако беше извршена реконструкција на старата училишна зграда и нејзина преадаптација во планинска куќа со што ги воспоставуваме потребните инфраструктурни проекти и други активности за создавање на предуслови за искористување на сето тоа што го дава Дебрца за развој на туризмот
Уште еднаш сакам да испратам благодарност до Delegation of the European Union, Skopje и Министерство за локална самоуправа што финансиски го поддржаа овој проект. IPA II CBC Programme – Republic of North Macedonia & Republic of Albania

IPA CBC MK-AL: Свечено отворање на Планинската куќа во с.Брежани

IPA CBC MK-AL: Свечено отворање на Планинската куќа во с.Брежани

Почитувани,

Со особена чест и задоволство Ве покануваме на отворањето на Планинската куќа Брежани, реконструирана во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“, финансиран од ЕУ, Програма за прекугранична соработка со Република Албанија и Министерството за Локална самоуправа на Република Северна Македонија. Настанот ќе се одржи во село Брежани, општина Дебрца, на 30.09.2022 год., со почеток од 11:30 ч.

Покана и агенда во прилог.

Покана и агенда за настанот