Select Page
3 Април Светскиот ден на водните животни

3 Април Светскиот ден на водните животни

Денес се  одбележува 3 Април: Светскиот ден на водните животни, Белчишко Блато е дом на 85 видови птици, или една третина од вкупниот број видови во земјава, 224 растителни видови, како и 33 видови цицачи или 37 отсто од вкупниот број во земјата, меѓу кои и видрата како и голем број на водни животни. Белчишко Блато е дел од Емералд мрежата и во моментов во тек е изготвување на закон со кој ќе биде ставено под строга заштита како Парк на природата. Тоа е блатен екосистем, кој се напојува со вода од повеќе од десет видливи карстни извори, познати како „Сини Вирови“ и е потенцијално Натура 2000 подрачје, со што ќе влезе и во Европската кохерентна мрежа. Белчишкото Блато  е идна  Еко-Туристичка атракција во Општината, во регионот  и Државата а ќе биде  препознаено и во меѓународни рамки со својата уникатност и недоперна природна убавина и автентичност.

 

Одбележан Меѓународниот ден на Шумите, денот на пролетта  и екологијата  21-март  со учениците на ООУ,,Дебрца”

Одбележан Меѓународниот ден на Шумите, денот на пролетта и екологијата 21-март со учениците на ООУ,,Дебрца”

Денес во присуство на учениците на ООУ,,Дебрца” село Белчишта,Наставниот кадар,претставниците на Здружението за екологија и туризам  ,,Екотуризам 2016” и Градоначалникот на Општината  го одбележаа Меѓународниот ден на Шумите и денот на пролета 21-март, со засадување на дрвца во кругот на ООУ ,,Дебрца”-Село Белчишта. Засадени се дрвца од видот на автохтона круша како и од видот на Гинкото ( Ginkgo biloba) е дрво кое е единствениот жив претставник на родот гинко.  Гинкото потекнува од пред 225 милиони години, а во леденото време тоа успеало да преживее само во одредени места и  се одликува со голема отпорност на екстремни услови, истото ќе се користи за едукативни цели на учениците со  неговите каратеристики.

Меѓународниот ден на шумите  се слави насекаде низ светот секоја година на 21 Март на меѓународно ниво, со цел да се зголеми јавната свест меѓу заедниците за вредностите, значењето и придонесот на шумите за да се балансира животниот циклус на земјата.

Шумите се суштински дел од животот на Земјата. Тие секогаш ги исполнуваат барањата на човечките суштества преку обезбедување сенка, засолниште, освежување вклучувајќи чист воздух и вода. Во современиот свет на растечка глобална популација се зголемуваат барањата на шумските производи, така што шумите се изложени на голем ризик од уништување и деградација

Шумите се сложена жива заедница на дрвја која обезбедува дом и засолниште за голем број на животни, а почвата под неа го населуваат разновидноста на без’рбетници, габи и бактерии кои играат значајна улога во балансирањето на циклусот на хранливи материи во почвата и во шумата.

Целта на оваа активност е да се подигне свеста за значењето на природата и важноста на шумите и нивната заштита.

 

“Кај ќе најдеш згодно место

Ти дрво засади,

дрвото е благородно,

тоа ќе те награди “

 

 

 

Во знак на благодарност ЖФК “Билјанини Извори” Охрид, донираа 50 фудбалски топки за ООУ “Дебрца”

Во знак на благодарност ЖФК “Билјанини Извори” Охрид, донираа 50 фудбалски топки за ООУ “Дебрца”

Минатата година на неколку пати го помогнавме ЖФК “Билјанини Извори” Охрид, обезбедувајќи превоз за учество на неколку меѓународни турнири / Плевља,Црна Гора и Читлук/ Босна и Херцеговина.

Во знак на благодарност младите фудбалерки со нивниот претседател пријатно изненадија и донираа 50 фудбалски топки за ООУ “Дебрца”.

Донацијата ја прими директорката на основното училиште.

Благодарност и мотив за понатамошна соработка.

 

Потпишан  Меморандум за Соработка помеѓу ,,Екотуризам-2016” и Општина Дебрца  за изработка на Студија за стратешки развој на Eкотуризам во Општина Дебрца

Потпишан Меморандум за Соработка помеѓу ,,Екотуризам-2016” и Општина Дебрца за изработка на Студија за стратешки развој на Eкотуризам во Општина Дебрца

Денес во Општина Дебрца беше  потпишан  Меморандум за Соработка помеѓу Здружението за екологија и туризам ,,Екотуризам-2016” и Градоначалникот на Општина Дебрца  за изработка на Студија за стратешки развој на Eкотуризам во Општина Дебрца.

Носител на активностите  е Здружението за  екологија и туризам ,,Екотуризам-2016” во соработка со Општина Дебрца каде во наредниод  период  е предвидено изработка на анкети и консултации и организирање на настани со жителите на општината за навремена и квалитетна изработка на студијата .

Со изработката на Студија за стратешки развој на Eкотуризмот  ќе бидат опфатени можностите за развој на екотуризмот-како гранка за економски развој во општината како и сите постоечки и можни нови какапцитети кои ќе придонесат за развој на овој вид на туризам кој општината го поседува, како и ќе бидат опфатени и нови проекти кои општината во наредниод период ќе треба да ги спроведува за забрзан развој на Eкотуризмот како форма за целокупен развој на општината.

Градоначалникот Зоран Ногачески се приклучи на националната кампања “ Ги запознаваме ретките болести 2024”

Градоначалникот Зоран Ногачески се приклучи на националната кампања “ Ги запознаваме ретките болести 2024”

Во знак на поддршка на пациентите со ретки болести и нивните семејства и оваа година особена чест ни претставува што општина Дебрца ќе биде дел од националната кампања “ Ги запознаваме ретките болести 2024” , а која ќе заврши со одбележување на 29 Февруари-Светскиот ден на ретките болести, годишен настан за подигнување на јавната свест во однос на ретките болести и влијанието што тие го имаат врз квалитетот на животот на пациентите и нивните права и потреби. И оваа година општината финансиски ќе ги помогне активностите на Здружението на граѓани за ретки болести “Ретко е да си редок”, од Охрид,а заедно со учениците и наставниците од ООУ “Дебрца” активно ќе се вклучиме во националната кампања и одбележувањето на светскиот ден на ретките болести. И секогаш имајте на ум, реткоста е предност, а не недостаток.

Одржана Петтата (последователна) форумска сесија од проектен форум во Општина Дебрца во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети- фаза 2”

Одржана Петтата (последователна) форумска сесија од проектен форум во Општина Дебрца во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети- фаза 2”

Денес во Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“-фаза2  кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, ја реализира  петтата форумска сесија од проектот.

На петтата форумска сесија  учесниците на форумот  имаат можност да се запознаат со постигнатите резултати и реализацијата на избраниот проект – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа и останатите проекти и препораки од форумот кои тие ги избраа за најприоритетни за реализација.

Во рамките на Проектните активности кои општината ги реализираше изврши – Изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа.

Вкупната вредност на проектот изнесува:2.605.212 МКД    од кои 1.953.909 МКД се грант на донаторот  и  651.303 МКД се учество на општина Дебрца .

 Како и обезбедена е и монтирана опрема, со која  се обезбедува пренос во живо на седниците на советот на општината каде ќе се емитуваат на YouTube каналот на Општина Дебрца, преку кој граѓаните во иднина ќе може да ги следат седниците на советот на општината.

Општината и во наредниод период продолжува со соработка со Програма за развој на Обединети Нации – УНДП, каде по поднесена апликација од страна на општина Дебрца и одобрена ќе се изработува Итегриран план за Локален Економски развој како стратешки документ на општината.

Во прилог На YouTube каналот на Општина Дебрца може да го погледнете краткото видео за активностите за изградба на парк со детско игралиште во село Требеништа https://www.youtube.com/watch?v=7ly-MnBnfDs