Select Page
Закажана 13-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 13-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 13-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 13та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  31.07.2018 година (вторник) , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:       (more…)

Се одржа првата културна манифестација “Ѓомлезијада – Годивје 2018”

Се одржа првата културна манифестација “Ѓомлезијада – Годивје 2018”

Денес се одржа првата културна манифестација “Ѓомлезијада – Годивје 2018”,која во организација на КУД “Дебрца”, а под покровителство на општина Дебрца за првпат се одржа во дворот на Црквата “Св. Спас”, во село Годивје.
Градоначалникот Ногачески во своето обраќање до присутните истакна дека Дебрца освен со сочувани природно наследство, биолошка разновидност и автентичност, изобилува и со богато културно наследство, создавано од разните слоеви на цивилизации и култури напластени на овие простори низ историјата.

Дебрца има многу атрактивни села, цркви, манастири и свети места, како и археолошки локалитети, кои се недоволно заштитени или промовирани онака како што заслужуваат.
Затоа, имаме обврска да се однесуваме одговорно кон нашата култура и традиција, да го чуваме и заштитиме нашето богато културно наследство.
Богатствата што се секаде околу нас не се само обврска и завет, туку и ресурс кој може помогне за одржлив културен развој на општината, како и инспирација за и ние да оставиме вакви вредности за идните генерации.
Од тие причини, ја поздравувам и без размислување прифатив општина Дебрца да биде покровител на културната манифестација “Ѓомлезијада – Годивје 2018”.
Посебно ми е мило што истата се одржува во село Годивје, место кое во изминатиов период стана парадигма, односно симбол на нашата борба за зачувување на еколошката чистота и епската димензија на Дебрца.
Нашата заложба е јасна, култура до сите, култура за сите , култура во секој дел на општина Дебрца и за сите граѓани подеднакво.- истакна градоначалникот Ногачески.

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Повик за поднесување на понуди (ППП)

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)

MSIP-IPA-NCB-022-18

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN Development Business со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.
  1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за набавка на комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца
  1. Општина Дебрца во ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка  на  комунални возила за потребите на ЈКП Дебрца да ги достават своите запечатени понуди.

(more…)

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Јавен Оглас: Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Република Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грант

 MSIP-IPA-NCB-022А-18

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  3. Општина Дебрца  ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Реконструкција на две улици во с.Мешеишта,Општина Дебрца
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 часот :

(more…)

Големина на Фонт
Контраст