Select Page
Закажана 13-та седница на Советот на општината Дебрца

Закажана 13-та седница на Советот на општината Дебрца

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

за свикување на 13-та седница на Советот на општината Дебрца 

Ја свикувам 13та седница на Советот на општината Дебрца.

               Седницата ќе се одржи на ден  31.07.2018 година (вторник) , со почеток во 13.00 часот, во салата за седници на Советот на општината Дебрца.

За седницата се предлага следниот:       (more…)

Големина на Фонт
Контраст