Select Page
Реализирани два нови проекти со партерно уредување

Реализирани два нови проекти со партерно уредување

На платото во црквата “Св.Спас”, село Годивје, во површина од 160 мкв, просторот каде се прославува верскиот празник “Спасовден”, се одржува културната манифестација “Ѓомлезијада” и е стартот на спортско рекреативната планинска велосипедска тура “Славеј + Караорман”, Дебрца ;

На влезот во манастирот “Св.Јован Крстител”, село Слатино, во површина од 70 мкв.
Средствата во износ од 208.335 денари се обезбедија од Буџетот на општината за 2019 година.

Продолжуваме да работиме по Планот.