Select Page
Градоначалникот Ногачески во официјална  посета на општина Грамш-Албанија

Градоначалникот Ногачески во официјална посета на општина Грамш-Албанија

Денес во градот Gramsh, регион Елбасан, Албанија, а кој брои околу 9000 жители и е центар на општината Gramsh, со околу 36.000 жители градоначалникот Зоран Ногачески  оствари средба со Градоначалникот Klodian Tace.

Средбата беше по повод започнувањето со реализација на проектот „Нови можности за безбедни зимски авантури“,кој во рамките на Програмата на ЕУ за прекугранична соработка меѓу Македонија и Албанија ќе се финансира со европски пари.

Носител на проектот е Црвениот Крст на Македонија, Општинска организација Охрид, а партнери се општина Дебрца и Алпинистичкиот клуб “Патагонија”,Охрид од македонска страна и општина Грамш, од албанска страна.

Проектните активности носат бенефит за сите партнери, а во Дебрца во рамките на проектот ќе се изврши реконструкција на старата училишна зграда во село Брежани и нејзина адаптација во Планинарски Дом, опремен со 25 легла, за што се планирани 85.000 евра, поставување на пропусти за зафаќање на атмосферските води на патот село Брежани-Илинска Планина, набавка на возило, со потребната опрема за спасување во планина, обуки и други активности.

На средбата со мојот домаќин посебно го искажав моето задоволство што ќе можеме да соработуваме како две општини, кои имаат одлични предуслови за развој на планинскиот, зимскиот и авантуристичкиот туризам. – изјави Ногачески по средбат Изразив надеж дека денешната средба е почеток на успешна соработка меѓу двете општини, не само на имплементацијата на конкретниот проект, туку и на други идни проекти од заеднички интерес.- изјави Ногачески по средбата

Се интензивира реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта

Се интензивира реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта

Вложувањето во образованието е градење на скапоцен потенцијал и инвестиција во иднината на општината и државата.

Тргнувајќи од таа цел, од почетокот на мандатот моја заложба е да го подобриме квалитетот во образованието, како и условите за работа.

Продолжуваме да инвестираме во образованието и во оваа прилика Ве информирамe за Проектот- “Реконструкција на училишната зграда на ПУ с.Мешеишта “, кој е во тек на имплементација.

Со проектот се врши целосна реконструкција на просториите на поранешната ЗЗ “Славеј”, а кои се составен дел на училишната зграда и за кои се планира во иднина да се оспособат како Центар за дневен престој на деца, се адаптираат простории за котлара за централно греење на училишната и општинската зграда, се санираат оштетените делови во училниците и санитарните јазли во училиштето и се поставуваат радијатори .

Вкупната вредност на работите изнесуваа 3.075.504 денари, а средствата, во износ од 2.500.000 денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, програма за рамномерен регионален развој за 2019 година, по поднесена апликација од Центарот за развој на Југозападниот плански регион, а преостанатиот износ ќе се обезбеди од општинскиот буџет.

Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца

Интензивно се расчистуваат дивите депонии на територија на општина Дебрца

Општина Дебрца започнав со интензивно расчистување на дивите депонии, со што ќе бидат опфатени сите јавни простори во општината, натрупани со комунален и друг вид на отпад и градежен шут.

Започнавме со чистење на една од најголемите депонии, просторот во м.в.”Царo Поле”, помеѓу патниот правец село Ново Село – село Белчишта и течението на реката Сатеска, кај село Ново Село. Простор кој со години е деградиран со најразличен вид на отпад.
По завршувањето на чистењето на депониите ќе спроведеме широка акција за јакнење на еколошката свест на граѓаните, а потоа засилен инспекциски надзор и крајно против сите прекршители ќе преземеме со закон пропишани санкции.
Ветивме нула толеранција за дивите депонии и затоа апелирам до сите граѓани да дадеме придонес Дебрца да остане чиста и незагадена, со заштитено природно наследство. – потенцираше градоналаникот Ногачески.

 

Во Дебрца одбележани 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада

Во Дебрца одбележани 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада

Вчера во село Сливово и село Белчишта се одбележа уште еден историски датум од славното минато на Дебрца, 76 години од формирањето на Првата Македонско – косовска ослободителна ударна пролетерска бригада (МКНОУПБ), на 11 ноември 1943 година и Патронатот на ОУ “Дебрца”.

Првата македонскокосовска народноослободителна ударна бригада е формирана во Сливово, составена од над 700 борци од македонскиот баталјон „Мирче Ацев”, Дебарско-кичевскиот баталјон, Првиот косовски баталјон „Рамиз Садику”, Вториот косовски баталјон „Борис Вукмировиќ” и една придружна чета на ГШ на НОВ и ПОМ. Во својот состав имала Македонци, Срби, Црногорци, Албанци, Турци, Италијанци, а подоцна и Руси. Бригадата покрај другите борбени активности учествувала и во Февруарскиот поход во првата половина на февруари 1944 година, во кој поминала околу 300 километри. Подоцна на 8 јуни 1944 година од групата македонски баталјони била формирана Првата македонска бригада, а од групата косовски баталјони била формирана Првата косовско-метохиска бригада на 24 јуни 1944 година.

Бригадата во 1951 година беше прогласена за Петнаесетта пролетерска бригада и одликувана со Орден народен херој, Орден на народното ослободување на Југославија и Орден на братството и единството со златен венец.

Во чест на Патронатот на ОУ Дебрца учениците заедно со своите наставници приготвија свечена приредба на која присуствуваше и градоначалникот на општина Дебрца – Зоран Ногачески