Select Page
Општина Дебрца воведе нови превентивни мерки

Општина Дебрца воведе нови превентивни мерки

🔴Се известуваат граѓаните на општина Дебрца дека поради кризната состојба предизвикана од вирусот КОВИД-19, а согласно препораките и мерките на Владата за спречување на опасноста од ширење и зараза со Ковид – 19 вирусот, од денес, 23.03.2020 година општинската администрација работи со скратено работно време, од 07:30 до 12:30 часот, секој работен ден и со намален број на вработени.

🔴Во општината ќе можат да влегуваат само странки, кои имаат итни и неодложни работи во однос на општината, при што задолжително на влезот ќе ги дезинфицираат рацете со дезинфикционо средство.

🔴Уште еднаш АПЕЛИРАМ граѓаните на минимум да ги редуцираат своите активности во однос на локалната самоуправа и своите контакти со општината да ги остваруваат телефонски или електронски , преку активните телефонски линии на општината и мобилните општински тимови, како и веб сервисите на општината .

Контакт информации за мобилните тимови во Општина Дебрца

Контакт информации за мобилните тимови во Општина Дебрца

Се известуваат граѓаните на Дебрца дека на територијата на општина Дебрца функционираат мобилни тимови кои имаат за задача на барање на старите и изнемоштени лица и на лицата со посебни потреби да им излезат во пресрет за прехранбени производи, продукти за хигиена и лекови или доколку имаат потреба од помош или било каква друга поддршка.

Сите оние кои имаат потреба од наведените услуги на мобилниот тим може да ги побараат на следните телефонски броеви:

➡️Ана Аврамоска
071 359 578
anavramoska@gmail.com

➡️Даниел Паункоски
078 281 772
daniel.paunkoski@yahoo.com

➡️Даниел Ристески
078 243 209
daniel_risteski@hotmail.com

➡️Игор Мартиноски
070 667 930
igormartinoski@yahoo.com