Select Page
Предлог буџет на општина Дебрца за 2023

Предлог буџет на општина Дебрца за 2023

Предлог Буџетот на Општина Дебрца за 2023 година ги содржи планираните приходи на Буџетот за 2023 година и планираните проекти за реализација од Буџетот во 2023 година.

Општина Дебрца - Предлог Буџет за 2023 година

Општина Дебрца – Предлог Буџет за 2023 година

 

Имајќи предвид дека буџетирањето е двонасочен процес (за и од граѓаните), применет е партиципативниот принцип на буџетирање при поставување на приоритетите на локалната заедница.

Предлози и сугестии може да се поднесуваат на контакт инфо:

 • Адреса:
  с.Белчишта бб, 6344
 • Работно време:
  Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30 часот
  (Пауза од 11:00 до 11:30 часот)
 • Телефон (централа):
  +389(0)46 286 855