Select Page
Одржана трета работилница од форумските сесии од проектот ,, Зајакнување на општинските совети”

Одржана трета работилница од форумските сесии од проектот ,, Зајакнување на општинските совети”

Денес во просториите на ,,ОУ Дебрца” село Белчишта се одржа третата работилница од форумските сесии од проектот,, Зајакнување на општинските совети”На сесијата се презентираа предлог проектите  од  страна на работните групи на форумот како и преставници на одделението за урбанизам ги образложија предлог проектите.

Во четврата фаза преминуваат три предлог проекти :

  1. Енергетска ефикасност во централно училиште ОУ Дебрца село Белчишта (реконструкција на кров)
  2. Изградба на детско игралиште во село Требеништа со хотикултурно уредување
  3. Поставување на систем за греење  во објектот  во основно училиште во село Оровник  и пристапна патека за лица со посебни потреби.

На четвртата форумска сесија учесниците ќе одлучат кои проекти ќе бидат финансирани од вкупниот проектен фонд на УНДП Право на глас имаат само редовните учесници кои присуствувале на најмалку 3 форумски сесии.

ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир во работна посета на општина Дебрца

ЕУ Амбасадорот Н.Е Давид Гир во работна посета на општина Дебрца

Шефот на Делегацијата на Европската Унија, Н.Е Давид Гир, во понеделник 03.04.2023 година ќе биде во целодневна работна посета на општина Дебрца. За време на посетата покрај работна средба со градоначалникот Ногачески и Членовите на Совет на Општина Дебрца, предвидено е и посета и промоција на претходно реализираните проекти кои се поддржани од страна на Европскат Унија.

Во попладневните часови амбасадорот исто така ќе оствари и непосредни средби со НВО и граѓаните на општина Дебрца.

 

Покана за трета форумска сесија од проектот  ” Зајакнување на општинските совети“

Покана за трета форумска сесија од проектот ” Зајакнување на општинските совети“

Општина Дебрца во рамките на проектот “ Зајакнување на општинските совети“ кој го реализираат Програма за развој на Обединети Нации – УНДП,  Швајцарска влада, Министерство за локална самоуправа, во соработка со Општина Дебрца, реализира  Проектни форуми во заедницата.

Ви благодариме за присуството и активното учество во втората форумска сесија.

Третата форумска сесија ќе се одржи на 29.03.2023 (среда) со почеток во 10:00 часот, во просториите на ООУ „Дебрца“ с. Белчишта.

Вашето присуство на третата форумска сесија е многу значајно за успешноста на форумот, бидејќи на третата сесија ќе се дискутираат Предлог  проектите во кои се содржани решенијата за проблеми кои се идентификувани  од првата и втората форумска сесија.

Со почит:

Градоначалник на Општина Дебрца

Зоран Ногачески

                      Дневен ред трета форумска сесија

2-ра Работилница : Екосистемски услуги – поврзаност со ретки и ендемични видови од Белчишко блато и мерки за зачувување

2-ра Работилница : Екосистемски услуги – поврзаност со ретки и ендемични видови од Белчишко блато и мерки за зачувување

На ден 30 март 2023 година во организација на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016” ќе се одржи работилница: донесување на одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги.

Работилницата е во рамките на проектот „Екосистемски услуги од Белчишко Блато и еколошка едукација“ (Belchishta Wetland Ecosystem Services & Environmental Education (BW-ESEE)“, кој започна на 1 декември 2022 г. и ќе трае до 1 октомври 2023 г.

Целта на проектот е да ги идентификува најзначајните екосистемски услуги кои се добиваат од блатото, за да се интегрираат во донесувањето одлуки за негово управување и заштита. Проектот е финансиран од Партнерскиот фонд за критични екосистеми (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), кој го препозна блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата од нашата држава.

Дневем ред за 2-ра Работилница

Одржана првата работилница  донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги

Одржана првата работилница донесување одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги

Денес во организација на Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016” се одржи работилница донесување на одлуки со примена на концептот на екосистемски услуги.

Целта на проектот е да ги идентификува најзначајните екосистемски услуги кои се добиваат од Белчишкото Блатото.

На настанот свое обраќање имаше и градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачески кој ја истакна исклучителната важност на Белчишкото Блато како за општината така и за регионот како и ја истакна подршката во спроведување на вакви проекти.

На работилницата  предавање одржа проф.д-рСашо Трајановски, биолог.

Проектот е финансиран од Партнерскиот фонд за критични екосистеми (Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), кој го препозна блатото како вреден и најзачуван блатен екосистем на територијата од нашата држава

Работилницата е во рамките на проектот „Екосистемски услуги од Белчишко Блато и еколошка едукација“ (Belchishta Wetland Ecosystem Services & Environmental Education (BW-ESEE)“, кој започна на 1 декември 2022 г. и ќе трае до 1 октомври 2023 г ова е првата работилница преостануваат уште четири работилници кои дел од нив ќе бидат со теренски посети на Белчишкото Балто.