Select Page
Изградба на канал во село Лактиње

Изградба на канал во село Лактиње

Во село Лактиње, во централниот дел на селото во тек се градежни активности за регулација на дел од главниот канал за наводнување.

Во должина од 110 метри каналот ќе биде уреден со коругирани одводни цевки фи 250, а во должина од 22 метри ќе биде отворен и бетониран, покриен со метална решетка.

Вкупната вредност на работите изнесува 313.054 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината за 2023 година.