Select Page
Започна  Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”

Започна Замената на дел од регионалниот цевководот кај пумпната станица ,,Св Еразмо”

Започна замена на дел од регионалниот цевковод  кој излегува од пумпната станица ,,Св. Еразмо”, со која се предвидува демонтажа на постоечка метална водоводна цевка ф315 и замена  со полиетиленска HDPE цевка  ф315 PN 16 во должина од 180м  како и замена на фасонските елементи кои се составен дел од овој водводен систем.

Со овој зафат се подобрува активноста на регионалниот водоснабдителен систем како и намалување на дефектите на тој потег.

Средствата во висина од 3.782.826,00 денари со вклучен ДДВ се обезбедни од буџетот на Општина Дебрца