Select Page
Продолжeна  реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година

Продолжeна реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година

Продолжуваме со реализацијата на годишната програма за изградба и реконструкција на улици во општина Дебрца за 2023 година.

Асфалтирани се две улици во село Мешеишта, во должина од 450 метри.

Извршено е крпење на ударните дупки на асфалтните коловози на општинските патишта за село Слатино, село Мраморец, село Црвена Вода, а претходно и на дел од улици во село Волино.