Select Page
Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 25.08.2023 до 10.09.2023 година

Извештај на активности на ЈПКД Дебрца во периодот од 25.08.2023 до 10.09.2023 година

  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Мешеишта
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Подмоље
  • Косење на крајпатната вегетација во Издеглавје -Слатино -Сл.Чифлик- Оздолени –Сошани
  • Санација на дефект на водоводната мрежа во Ново Село
  • Чистење на просторот од Манастирот Свети Илија во Песочан