Select Page
Информација за ѓраѓаните  за користење на средства за инвестиции преку европскиот IPARD  фонд

Информација за ѓраѓаните за користење на средства за инвестиции преку европскиот IPARD фонд

Телото за управување со IPARD при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, започнува со организирање на промотивна кампања со цел започнување  и доближување на можностите за користење на средствата од IPARD програмата со потенцијалните корисници. Со оглед на фактот, дека IPARD Програмата има голем опфат, во сите економски гранки преку трите акредитирани мерки кои ќе бидат презентирани на овој настан се следни:

 

  • Мерка 1 :Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства (инвестиции во изградба на фарми, набавка на трактори и земјоделска механизација, инвестиции во преработка на сопствено земјоделско производство, подигање на нови насади).

 

  • Мерка 3 : Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски производи( изградба на преработувачки капацитети- млекари, кланични капацитети, мелнички капацитети, производство на месни производи, винарии, преработка на овошје и зеленчук – опремување со машини и опрема за истите и сл).

 

  • Мерка 7: Диверзификација на фарми и развој на бизниси во рурални средини ( поддршка на сите производни капацитети, од сите дејности, кои се лоцирани во рурални средини)

 

На презентацијата ќе присуствуваат претставници на Телото за управување со IPARD и претставници на Агенцијата за Финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој.

 

Настанот во Општина Дебрца ќе се реализира  на ден 13.09.2023 година (Среда) со почеток во 11:00 часот во салата за совет на Општина Дебрца.