Select Page
Неделен преглед на активности преку програмата за јавни работи

Неделен преглед на активности преку програмата за јавни работи

Изминатава седмица преку програмата за јавни работи реализирани се повеќе активности

Чистење на речното корито во урбаниот дел / низ село/ Волино,во должина од околу 1400 метри,

Косење на зелени рекреативни површини кај детско игралиште во село Оровник,

Косење на јавни зелени површини во центарот на село Требеништа,

Косење на парк во детско игралиште село Волино и јавни површини во центарот,

Косење на јавни зелени површини кај спортски полигон и поранешна општинска зграда село Мешеишта,

Косење на јавни зелени површини во центарот на село Белчишта,

Косење на јавни зелени површини на “Исток”,село Велмеј,

Чистење на дива депонија од градежен шут во близина на Селскиот дом,село Велмеј.

Продолжуваме во континуитет и во останатите населени места

 

Известување општинска изборна комисија Дебрца

Известување општинска изборна комисија Дебрца

Општинската изборна комисија  Дебрца Ве известува гласањето за избор на Претседател на Република Северна Македонија  на ден 24.04.2024 година и избор на Пратеници во Собрание на Република Северна Македонија кое ќе се одржи на ден 08.05.2024 година  за гласачите на Избирачките места:

Избирачко Место-1327-Сошани

Избирачко Место-1326-Оздолени

Гласањето за двете избирачки места ќе се спроведе во Задружниот дом во с.Оздолени.

 

Избирачките места :

– 1328 – Сливово

– 1329 – Арбиново

– 1330 – Мраморец

– 1331 – Турје

– 1334 – Лактиње

Гласањето за наведените избирачки места  1328, 1329, 1330, 1331 и 1334  ќе се спроведе во Црковната трпезарија во Село Лактиње.

Известување избирачко место 1327 и 1326 Оздолени

Известување избирачко место 1328, 1329, 1330, 1331 и 1334 – Лактиње