Select Page
Денес  се одбележува 79 години од победата над фашизмот и Денот на Европа

Денес се одбележува 79 години од победата над фашизмот и Денот на Европа

Денес одбележуваме 79 години од победата над фашизмот и Денот на Европа.

Граѓаните на Дебрца се посебно горди на овој Ден, бидејќи Дебрца е местото каде се исковани најголемите придобивки од НОАВМ, 1941-1945 година.

Споменикот на револуцијата, победата и слободата „Кременатец”,во Белчишта е најдобриот паметник за тоа.

9 мај треба да послужи и како потсетник дека фашизмот во Европа и во светот никогаш не е искоренет и вистински поразен и дека против него треба да се бориме и денес, секојдневно, бидејќи антифашизмот, рамноправноста и почитта меѓу луѓето, без оглед на нацијата, верата, расата, полот се цивилизациски текови и вредности кои мораат да се негуваат.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРОТИВ КОМАРЦИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЛАРВИЦИДНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРОТИВ КОМАРЦИ

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести ( Сл. весник на РМ 66/2004, 139/2008 и 99/2009, 149/2014 ,150/2015 и 37/2016), а врз основа на одлуката на Советот на Општина Дебрца за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца како општа противепидемиска мерка , Општина Дебрца го издава следното соопштение:
Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Дебрца дека на ден 15.05.2024 год. (среда) ќе спроведе теристичка (од земја ) Ларвицидна дезинсекција со цел уништување на возрасни комарци и ларви  од комарци.

Запрашувањето ќе се врши во период од 20.00 до 06.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување .

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во Општината, подрачјето на река Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани населби и локалитети предвидени во планот и програмата.
Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на на пчелите.
Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Општина Дебрца 046-286-855