Select Page
Заврши тампонирањето на патот од село Сошани до црквите “Св.Ѓорѓија” и “Св.Никола Талалеј “

Заврши тампонирањето на патот од село Сошани до црквите “Св.Ѓорѓија” и “Св.Никола Талалеј “

Завршено тампонирањето на патот од село Сошани до црквите “Св.Ѓорѓија” и “Св.Никола Талалеј “, во должина од 1 км.

Вкупната вредност на работите изнесува 560.878 денари, кои се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца за 2024 година.

Работите ги изведе формата БИС дооел Охрид

 

Заврши санацијата на спортскиот полигон во село Оровник

Заврши санацијата на спортскиот полигон во село Оровник

Заврши санацијата на спортскиот полигон во село Оровник, Извршена е санација на заштитните огради од сите страни, поставено е ново рефлекторско осветлување, а ќе бидат набавени и две кошаркарски табли, со обрачи.

Средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година.

 

 

Известување за спроведување на теристичка (од земја) дезинсекција против  комарци

Известување за спроведување на теристичка (од земја) дезинсекција против комарци

Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести ( Сл. весник на РМ 66/2004, 139/2008 и 99/2009, 149/2014 ,150/2015 и 37/2016), а врз основа на одлуката на Советот на Општина Дебрца за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Дебрца како општа противепидемиска мерка , Општина Дебрца го издава следното соопштение:

Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Дебрца дека на ден 16.07.2024 год. (вторник) ќе спроведе теристичка (од земја ) дезинсекција со цел уништување на возрасни комарци.

Запрашувањето ќе се врши во период од 20.00 до 06.00 часот со апарат за УЛВ ладно запрашување .

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во Општината, подрачјето на река Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани населби и локалитети предвидени во планот и програмата.
Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на на пчелите.

Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

За сите информации и прашања отворен телефон за контакт во Општина Дебрца 046-286-855

Активности за тампонирање на пат до црквата “Св Никола Талалеј” село Сошани

Активности за тампонирање на пат до црквата “Св Никола Талалеј” село Сошани

Во село Сошани започнаа активности за тампонирање на патот од центарот на селото до црквата “Св Никола Талалеј”, во должина од околу 1 км.

Тампонирањето го врши фирмата “Бис” Охрид,а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година.

 

Започна реконструкција на административната зграда на општината во село Белчишта втора фаза

Започна реконструкција на административната зграда на општината во село Белчишта втора фаза

Започна  со реализација  уште еден инфраструктурен проект-реконструкција на административната зграда на општината во село Белчишта /втора фаза.

Целосно ќе биде реконструирана големата сала,приземјето,санитарните чворови и административните простории,електричната и инсталацијата за информатичка технологија,како и надворешната фасада од две страни.

Вкупната вредност на проектот изнесува околу 5 милиони денари,а проектот се имплементира преку Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Програма за регионален рамномерен развој за 2024 година.