Select Page
Заврши  проектот уредување  на дел од централното селско подрачје во Злести

Заврши проектот уредување на дел од централното селско подрачје во Злести

Во село Злести завршен е проектот за уредување на дел од централното селско подрачје.

На местото од руината на дел од селскиот дом изграден е модерен мултифункционален спортски полигон.

Извршена е санација на споменикот во центарот на селото.

Вкупната вредност на работите изнесуваше 3.998.672 денари,од кои 2.500.000 ги обезбеди Бирото за регионален развој,Програма за развој на подрачја со специфични развојни потреби, а 1.498.672 денари се обезбедени од Буџетот на општина Дебрца за 2024 година.

 

Започна изградба  на канал за наводнување во село Злести во должина од 360 метри

Започна изградба на канал за наводнување во село Злести во должина од 360 метри

Во село Злести започна  уште еден проект-уредување на канал за наводнување, кој поминува низ урбаниот дел на селото, во должина од 360 метри.

Со зафатот Ќе се изврши бетонирање на подната плоча и ѕидовите на каналот.

Работите ги изведува градежната фирма БИС дооел Охрид.

Вкупната вредност на работите изнесува 1.078.520 денари,а средствата се обезбедени од Буџетот на општината за 2024 година

Со реализација на проектот ќе се обезбеди поквалитетно наводнување на земјоделските култури и олеснување на работата на земјоделците.