Select Page

CONSE PP

Announcement/ Соопштение Conse PP

Announcement/ Соопштение Conse PP

Почитувани, Дата: 24.2.2020 Општина Дебрца Ви благодари за доставената понуда по објавениот повик за поднесување на понуди за Реконструкција на изложбен центар, со број CONSE-PP-CN1-SO2.3-SC035-12-2703/1, во рамките на рокот за доставување на понуди. Воедно, Ве...

Announcement/ Соопштение Conse PP

INVITATION TO TENDER FOR Logistics of Events-Events’ Organization

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Logistics of events-Events’ Organization for the CONSE-PP project.  MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Организирање и поддршка на настани за проектот...

Announcement/ Соопштение Conse PP

INVITATION TO TENDER FOR Redevelopment of Exhibition Centre

 EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for Redevelopment of Exhibition Centre for the CONSE-PP project.  MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Реконструкција на Изложбен центар за проектот...

II: Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

II: Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

EN: Municipality of Debrca announces the following Invitation for Tender for External Expertise and Service-Technical Assistance the CONSE-PP project. MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Надворешна стручност и техничка помош за проектот...

Announcement/ Соопштение Conse PP

Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP

CANCELLATION OF A SUPPLY TENDER PROCEDURE Reproduction of Communication, Information and Educational Material 1. Publication reference CONSE-PP-CN1-SO2.3-SC035-12-1065/1 2. Date of publication 15 May 2019 3. Programme title Interreg IPA Cross Border Cooperation...

Големина на Фонт
Контраст