Select Page

ФОРМУЛАРИ

Барање за Новороденче

Барање за еднократна парична помош за склучување граѓански брак

КОНКУРС

за доделување стипендии на одлични  ученици од општина Дебрца запишани на јавните и приватните средни училишта во Република С. Македонија за учебната 2019/2020 година

КОНКУРС

за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република С. Македонија за студиската 2019/2020 година

Големина на Фонт
Контраст