Select Page

Имате проблем !

Мислите дека нешто може да се подобри, уреди или поправи?

Сте забележале дека уличното осветлување е исклучено, сакате да пријавите оштетена урбана опрема, непријатана миризба, несовесно постапување со комунален отпад, дефект на водоводната или канализационата цевка…

Добредојдовте во Општински сервис за пријавување на комунални проблеми.

Општински Сервис е лидерска стратегија која му овозможува на Градоначалникот, да ги следи, промовира, анализира, дијагностицира и подобрува резултатите создадени од секоја општинска служба.

Целта на воведувањето на ваквиот сервис е зголемување на транспарентосноста на јавно достапните услуги кои ги нуди Општина Дебрца, подобрување на нивниот квалитет и професионално решавање на пријавените проблеми.

ПРЕГЛЕД НА СТАТУС