Select Page

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

Закажана 14-та седница на Советот на општината Дебрца
Општинските советници дел од проектот „Зајакнување на општинските совети“
Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца
️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки