Select Page

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

Закажана 7-та седница при Советот на општина Дебрца
️ Совет на општина Дебрца, 6-та седница, донесени одлуки
Закажана 6-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 5-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 4-та седница на Советот на општината Дебрца
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2022 година
Закажана 3-та седница на Советот на Општина Дебрца
Илчо Алексоски избран за претседател на советот при општина Дебрца
Закажана 50-та седница на Советот на општината Дебрца
Општина Дебрца со најдобар раст на транспарентна општина
Совет на општина Дебрца, 47-ма седница, донесени одлуки
Закажана 47-та седница на Советот на општината Дебрца
Совет на општина Дебрца, 46-та седница, донесени одлуки
Закажана 46-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 45-та седница на Советот на општината Дебрца
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2021 година
Советот на општина Дебрца донесе одлука воспитно-образовниот процес во ООУ “Дебрца”да се реализира со физичко присуство
Закажана 27-та седница на Советот на општината Дебрца 
Денес ќе се одржи 26-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 23-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 21-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 19-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 18-та седница на Советот на општината Дебрца
Одржана 17-та седница на Советот на општина Дебрца
Советот на Дебрца додели 100.000 денари за лекување на Сара Настеска
Закажана 16-та седница на Советот на општина Дебрца
Закажана 14-та седница на Советот на општината Дебрца
Закажана 13-та седница на Советот на општината Дебрца
Советот на општина Дебрца не ја прифати одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија
Закажана третата седница на Советот на општина Дебрца
Одржана конститутивната седница на советот на општина Дебрца