Select Page

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.
31-та седница на Советот на општината Дебрца
30-та седница на Советот на општината Дебрца
29-та седница на Советот на општината Дебрца