Select Page

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

УСВОЕНА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА ЗА 2022 ГОДИНА
18-та седница на Советот на општината Дебрца   
Закажана 17-та седница на Советот на општината Дебрца.
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2023 година