Select Page

СЕДНИЦИ НА СОВЕТ

33-та седница на Советот на општината Дебрца
32-та седница на Советот на општината Дебрца
Советот на општината на 31-та седница едногласно ја усвои завршната сметка на буџетот на општина Дебрца за 2023 година.
31-та седница на Советот на општината Дебрца