Select Page

КОМУНАЛНА ИНФРАСТУКТУРА

Ќе се тампонира полски пат во с.Требеништа
Преку БРР ќе се реконструира и уреди главната улица во село Горенци
Се одржа Јавната расправа за “Модернизација на јавното осветлување/замена на постојните улични светилки со нови лед светилки во населените места во општина Дебрца”
Проектна ретроспектива за 2021 година
Советот на општина Дебрца ги усвои годишните програми за развој на општината и Буџетот на општината за 2022 година
Во село Лактиње започна реконструкцијата на кровот од селскиот дом.
Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки
Совет на општина Дебрца, 47-ма седница, донесени одлуки
Локалитетот Белчишко блато “Сини Вирој” доби нова екотуристичка инфраструктура
Реконструкција на патниот правец село Злести-село Белчишта
Се изврши пробивање и чистење на речното корито на т.н. “Средна Река” село Белчишта
Проектна ретроспектива за 2020 година
Врачени првите решенија за регистрација на фотоволтаични соларни системи преку проектот (МСИП)
Градоначалникот Ногачески во посета на градилиштето во село Издеглавје,каде се гради резервоар за водоснабдување на селата Издеглавје и Слатински Чифлик
Реализирани капитални инвестиции во повеќе проекти од локалната инфраструктура во Општина Дебрца
Општина Дебрца континуирано ги помага активностите на црковните одбори
Официјално означен стартот за изградба на резервоар за водоснабдување на село Издеглавје и село Слатински Чифлик.
Во општина Дебрца реализирани низа инфраструктурни проекти
Поставени нови канти за отпад во селата низ Средна Дебрца
Се врши изведба на банкините на Регионалниот пат Р29273 Ботун-Брежани-Железнец,
Означен почетокот на проектот „Нови Можности за Безбеден Зимски Авантуристички Туризам“,
Општина Дебрца доби над 676.000 евра средства за подoбрување локалната патна инфраструктура
Започна санацијата на колекторскиот систем на Охридското езеро
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Општина Дебрца доби донација од Здружението за екологија и туризам “Екотуризам 2016”
Се реализираат низа градежни проекти низ општина Дебрца
Хортикултурно уредување на мини плоштадот во Оровник
Градоначалникот Ногачески го објави планот за реализација на нови инфраструктурни проекти до крајот на 2019 година
Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP)
Потпишан договор за финансирање на центарот за развој на Југозападниот плански регион за 2019 година
Саниран патот за Илинска Црква
Продолжува проектот за изградба на бетонски пропусти на локални и полски патишта и улици во општина Дебрца
Потпишани договорите за одобрени проекти од програмата за рамномерен регионален развој
Промовиран проектот “Санација на браната на Слатинско Езеро”
Градоначалникот Ногачески најави нови проекти во локалната патната инфраструктура
Нови проекти во патната инфраструктура
Општина Дебрца доби два грантови во рамките на проектот за “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој”
Се уредува дворното место пред амбуланта во Велмеј
Со средствата обезбедени од грант на ЕУ ИПА се реконструираат улици во с.Мешеишта
Реализација на програмата за асфалтирање и реконструирање улици во општината
Се пробива патот до археолошкиот локалитет “Требенишкото Кале”
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести
Соопштение: Јавна анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино
Отчет 100 дена Градоначалник Зоран Ногачески