Select Page

Денес, на 6 април 2022 година, Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID North Macedonia (УСАИД) ја објави втората група од новите партнер- општини на Проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

По тој повод градоначалникот Зоран Ногачески во име на општина Дебрца како една од дваесет и четирите општини – партнери потпиша Меморандум за соработка со кој се обврзавме за подобрување на квалитетот на даночните системи, зајакнување на оперативниот капацитет на даночната администрација и подобрување на способностите на локалните власти за планирање, управување и спроведување на јавните средства.
Покрај тоа, настанот опфати презентации за Извештајот за клучните предизвици и препораки за подобрување на процесот на буџетирање и Извештајот за меѓувладините капитални трансфери до единиците на локалната самоуправа.