Select Page

Во текот на вчерашниот ден се одржа втората работилница од форумските сесии од проектот ,, Зајакнување на општинските совети”.
На сесијата се презентираа концептите за предложените проекти од страна на учесниците на форумот.
Од пет предложени концепти во наредната фаза преминуваат три концепти, кои ќе се развијат во апликации и предлог проекти, со дефинирани фази за нивно спроведување, а кои ќе бидат презентирани на наредната сесија која е закажана за 29 Март.