Select Page

Денес со потпишување на договорот помеѓу општина Дебрца и фирмата Али Фреш Фруит ДОО и официјално се отвори првиот откупен пункт за земјоделски производи/овошје во општина Дебрца.

Откупниот пункт ќе биде лоциран во село Требеништа, во големата сала на селскиот Задружен дом. Пред потпишувањето на договорот, за јавниот простор се спроведе постапка за јавно наддавање и издавање под закуп на деловниот простор за период од 15 години.

Според договорот, закупувачот е должен да инвестира во реконструкцијата и адаптацијата на деловниот простор согласно намената и инвестиционата програма.

Со оваа постапка правиме еден голем исчекор напред кон подобрување на квалитетот на услугите при откупот на земјоделските производи и промоција на производството во општина Дебрца, со што се отвораат и нови можности за иднини инвеститори.

Многу успех!