Select Page

Почитувани земјоделци,

Ве информираме дека во тек е поднесувањето на барањата за директни плаќања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2023.

Апликациите може да се поднесат електронски преку порталот https://e-subvencii.ipardpa.gov.mk или директно во канцеларијата  на МЗШВ  подрачна единица Охрид

Земјоделците ги потсетуваме дека рокот за електронското аплицирање е отворен до 30 јуни.

За повеќе информации за директни плаќања по програмата за финансиска поддршка во земјоделството 2023 може да добиете дирекно во канцеларијата  на МЗШВ  подрачна единица Охрид