Select Page

ИЗВЕСТУВАЊЕ  за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животната средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролна листа на ПУЖССА за ,, Рехабилитација на локална улица во н.м Волино Општина Дебрца” во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта.

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Дебрца аплицираше со проект за „Рехабилитација на локална улица во н.м. Волино во општина Дебрца“. Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот. Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 20.04.2023 година официјалните веб страници на:

 

 

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

20230420_ESMP Checklist Debrca_MK

20230420-ФОРМУЛАР ЗА КОМЕНТАРИ