Select Page
Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град

Јавен повик за пријавување на штети на земјоделски насади предизвикани од атмосферската непогода–град

Општина Дебрца ги повикува граѓаните кои имаат материјални штети на земјоделските култури предизвикани од атмосферската непогода –град која ја зафати територијата на општината во деновите: 09 и 10 Јули 2021 година да ја пријават штетата на своите култури до Комисијата за проценка на штети на општина Дебрца.

Барањето за пријавување на штета на земјоделските култури може да се преземе на од веб страната на debrca.gov.mk и пополнето со бараните податоци се доставува до архивата на општина Дебрца.

  1. Покрај барањето секој барател треба да достави:
  • копие од лична карта со изјава за користење на личните податоци потпишана од барателот;
  • копие од трансакциска сметка;
  • доказ за основ на користење на земјиштето за насадите ( копие од решение за запишување на земјоделско стопанство во Единствениот регистар на земјоделски стопанства издадено од МЗШВ; копие од имотен лист; копие од договор за закуп ).

НАПОМЕНА: Граѓание кои претходно поднеле барање за штета предизвикана од доцните пролетни мразеви, со барањето не мора да доставуваат копие од лична карта и трансакциска сметка. 

Пријавувањето на штетите може да се изврши во рок од 15 дена, односно најдоцна до 28.07.2021 година.

За сите дополнителни информации  може да се обратите на тел. 046 286 855.

1.ПРИЈАВА

2. ИЗЈАВА за ШТЕТИ

 

 

ОПШТИНА ДЕБРЦА

Комисија за проценка на штети

Големина на Фонт
Контраст