Menu

Движно Културно Наследство

Интернационалната  Уметничка  колонија  “Дебрца” – Белчишта,  преставува  најмасовна  културна  манифестација  во  општината  Дебрца.  Активно  постои  24 години. Редовно  се  одржува  во  летниот  период  од  24  јуни  до  04  јули .  На  колонијата  учествуваат  12 – 15  учесници  кои  творат  исклучиво  на  територијата  на  Дебрца  и  пошироко . На  колонијата  досега  зеле  учество   185  уметници,  од  Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Грција, Полска, САД, Канада, Герамнија, Малезија, Русија, Узбекистан, Украина, Кипар  и  други  земји.

Создадени  се  444  уметнички  дела  кои  се  изложени  во  Музејот  на  уметноста  во  општината  Дебрца.

Организирани  се  115  изложби  во   Република  Македонија, и  Албанија  со  изготвени  современи  каталози .

Колонијата  соработува  со  повеќе  колонии  од  Македонија  и  другите  земји,  како  и  Факултетот  за  ликовна  уметност  во  Скопје.

Големиот  интерес  за  учесници  од  целиот  свет  најдобро  зборува  за  реномето  кое  го  има  колонијата,  како  и  посетеноста  на  изложбите .